· 

3. dumengia da cureisma (B)

da sur Marcel Köhle

El tempel a Jerusalem han ils Gedius buca mo fatg l’unfrenda perscretta, mobein era pagau la taglia annuala. Sper ils scomiadaners, eran era marcadonts presents el pierti dil tempel che fagevan fatschentas cun animals d’unfrenda.

Tgei che Jesus vesa leu, regorda plitost ad ina halla da fiera enstagl ad in sanctuari. Perquei sa el era buca supportar ch’il tempel, la casa da siu bab, vegn dishonoraus entras ils marcadonts e catscha els ord il tempel.

Dumandau cun tgei autoritad ch’el fa quei, dat el ina risposta cun in renviament discus sin sia mort e levada. Quella risposta han ses giuvnals capiu pér pli tard, suenter che Jesus ei levaus da mort en veta. – Ual quella remarca egl evangeli muossa che la cardientscha dils giuvnals ha stuiu far in svilup e ch’ei ha duvrau temps per capir tgi che Jesus ei.

Gn 2,13–25

13La fiasta da Pastgas dils Gedius fuva damaneivel, e Jesus ei ius si Jerusalem. 14El pierti dil tempel ha el viu ils marcadonts da bovs, nuorsas e columbas ed ils scomiadaners che sesevan sper lur meisas. 15EI ha fatg ina gheisla cun sughets ed ha catschau tuts cun nuorsas e bovs ord il tempel; ils daners dils scumiaders ha el fiers giun plaun e derschiu lur meisas. 16Als marcadonts da columbas ha el detg: Dustei naven quei, buca fagei ord la casa da miu Bab ina halla da fiera! 17Ses giuvnals ein seregurdai dil plaid che stat screts: La premura per tia casa consumescha mei.

18Ils Gedius han pretendiu plaid e fatg dad el e detg: Tgei enzenna has ti per mussament che ti astgas far quei? 19Jesus ha rispundiu ad els: Destrui quei tempel, ed en treis dis vi jeu puspei ereger el. 20Cheu han ils Gedius detg: Curontasis onns han ins baghegiau vida quei tempel, e ti vul puspei ereger el en treis dis? 21EI denton manegiava il tempel da siu tgierp. 22Suenter ch’el ei lu staus leventaus dils morts, ein ses giuvnals seregurdai ch’el veva detg quei, ed els han cartiu alla Scartira ed als plaids che Jesus veva detg.

23Duront ch’el fuva alla fiasta da Pastgas a Jerusalem, han biars anflau la cardientscha en siu num, vesend las enzennas ch’el fageva. 24Mo Jesus seconfidava buc ad els, pertgei el enconuscheva tuts 25e duvrava da negin ina perdetga sur dils carstgauns; el sez enconuscheva igl intern dil carstgaun.

Download
Versiun per stampar
Cureisma 3 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 87.4 KB