ONN CURRENT

ONN CURRENT · 20/01/2019
Gn 2,1–11 | L’emprema impressiun da quest evangeli po esser: Jesus ha fatg ina miracla ed ha midau aua en vin. Mo igl evangelist Gion descriva en quei raquent enzatgei pli profund.

ONN CURRENT · 25/11/2018
Gn 18,33b–37 | Cu papa Pius XI ha introduciu la fiasta de Cristus retg igl onn 1925 mava quei encunter il laicissem liberal dil temps ed il faschissem.

ONN CURRENT · 18/11/2018
Mc 13,24–32 | Igl evangeli da questa dumengia tematisescha la fin dil mund cun maletgs stermentus.

ONN CURRENT · 11/11/2018
Mc 12,38–44 | Quest evangeli presenta enteifer paucas lingias in schliet exempel ed in bien exempel. Ferms contrasts tegnan ensemen ils dus scenaris.

ONN CURRENT · 04/11/2018
Mc 12,28b–34 | Il suandont evangeli raquenta dad ina discussiun denter Jesus ed in mussader dalla lescha. Igl ei in da plirs discuors, nua che gruppaziuns dil giudaissem confruntan Jesus cun damondas che vulan metter el sin l’emprova.

ONN CURRENT · 28/10/2018
Mc 10,46–52 | Nies text formescha la finiziun dils capetels Mc 8,22–10.46–52, ils quals descrivan igl operar da Jesus el contuorn dil lag da Gennesaret. Ei fa senn da meditar il text dad oz en quei context.

ONN CURRENT · 21/10/2018
Mc 10,35–45 | «Jeu sun buca vegnius per esser survius, mobein per survir» di Jesus en quei evangeli. Ed el di era: «Quel che vul esser gronds denter vus, duei esser vies survient.»

ONN CURRENT · 14/10/2018
Mc 10,17–30 | Quei evangeli ei buca mo per tgi che fa il vut de paupradad! Sch’ei setracta cheu da vegnir en ni buca vegnir en el reginavel de Diu, lu va ei cheu per veta e mort, buca per ina perfecziun per paucs.

ONN CURRENT · 07/10/2018
Mc 10,2–16 | Ella lescha da Moses eis ei previu ch’igl um sa tschentar ora in document da separaziun, sch’el vul ir naven da sia dunna. Per Jesus ei quei spirontamein ina concessiun alla fleivlezia humana.

ONN CURRENT · 30/09/2018
Mc 9,38–43.45.47–48 | Gion, in dils apostels, less scumandar a quels «ch’ein buca dils nos» da far en num de Jesus zatgei dil bien ni cumbatter il mal («scatschar demunis»).

Mehr anzeigen