· 

16. dumengia ordinaria (B)

dad Andri Casanova-Baumgartner

Ils apostels tuornan anavos tier quel che veva tarmess els (cf. Mc 6,7–13). Els serimnan tier Jesus. E Jesus procura ch’els vegnien da ruassar e sappien magliar, el fa quei semegliont ad in bien pastur (cf. Ps 23).

Jesus ha giu tarmess ils apostels tier carstgauns ch’el sez ha buc saviu visitar, ed ussa para ina gronda fuola da vegnir ensemen cun els tier Jesus. Ils apostels han menau ils carstgauns tier Jesus. Malgrad che Jesus ha encuriu in liug dapersei per ils apostels, targlina el buc dad ir tier la fuola. Ils apostels ein buca nuorsas exclusivas. Il pastur ei cheu per tuts.

Nus tuts astgein seconfidar ad el. Quella confidonza astgein nus parter cun auters, nus astgein dar vinavon ella sco ils apostels.

Mc 6,30–34

30Ils apostels ein serimnai tier Jesus ed han rapportau ad el tut quei ch’els vevan fatg e tut quei ch’els vevan perdegau. 31Cheu ha el detg ad els: Vegni vus dapersei en in liug solitari e ruassei empau. Pertgei quels che vegnevan e quels che mavan fuvan aschi numerus, ch’ils apostels vevan gnanc peda da magliar. 32Els ein pia serendi cun barca en in liug solitari tut persuls. 33Mo ins ha viu els a mond naven. Biars han encurschiu quei, e da tut ils marcaus ein ei caminai a pei en quei liug ed ein stai leu avon ch’els. 34Descendend dalla barca, ha Jesus viu ina gronda fuola, ed el ha giu cumpassiun dad els, pertgei ch’ei fuvan sco nuorsas senza pastur. Ed el ha entschiet ad instruir els bia.

Download
Versiun per stampar
Onn current 16 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 84.3 KB