· 

27. dumengia ordinaria (B)

da sur Marcus Flury

Ella lescha da Moses eis ei previu ch’igl um sa tschentar ora in document da separaziun, sch’el vul ir naven da sia dunna. Per Jesus ei quei spirontamein ina concessiun alla fleivlezia humana. El secuntenta buca cun la lescha, mobein va pli profund ed argumentescha neu dalla scaffiziun. Dieus ha scaffiu um e femna sco partenaris d’ina cuminonza persunala. Orda quei seresulta il plaid da Jesus che para dirs: «Quei che Dieus ha uniu, duei il carstgaun buca sparter» (Mc 10,9). Jesus argumentescha culs plaids: «Perquei vegn igl um a bandunar bab e mumma e seligiar cun sia dunna: E quels dus vegnan ad esser ina suletta carn» (Mc 10,7s). La noziun biblica «carn» munta ton sco la persuna. Entras la lètg daventan dus carstgauns ina persuna, in esser, secapescha senza stuer dar si l’atgna individualitad.

La fin digl evangeli san ins veser sco admoniziun als giuvnals che paran da buc aunc ver capiu ch’ils pigns ein gronds els egls da Jesus. Ad els auda il reginavel da Diu. Els san buca far valer prestaziuns e vegnan cun mauns vits.

Mc 10,2–16

2Cheu ein farisès sefatgs neutier ed han dumandau el: Eis ei lubiu ad in um da relaschar sia dunna? Els levan metter el sill’emprova. 3El ha rispundiu ad els: Tgei ha Moses prescret a vus? 4Els han detg: Moses ha lubiu da scriver in document da separaziun e da relaschar ella. 5Sinquei ha Jesus rispundiu ad els: Muort la direzia da vos cors ha Moses dau a vus quella prescripziun. 6Mo all’entschatta dalla scaffiziun ha Dieus scaffiu els sco um e femna. 7Perquei vegn igl um a bandunar bab e mumma e seligiar cun sia dunna. 8E quels dus vegnan ad esser ina suletta carn. Els ein pia buca pli dus, mobein ina suletta carn. 9Bien pia, quei che Dieus ha uniu, duei il carstgaun buca sparter. 10Turnai a casa, han ils giuvnals puspei dumandau el partenent quei. 11Ed el ha detg ad els: Scadin che relai sia dunna e marida in’autra, commetta adulteri enviers ella. 12E sch’ina dunna relai siu mariu e marida in auter, rumpa ella la lètg.

13Ins ei vegnius tier el cun affons pigns, per ch’el tschenti ses mauns sin els. Mo ils giuvnals sevilavan. 14Vesend quei, ei Jesus sevilentaus ed ha detg ad els: Schei vegnir ils affons tier mei! Buc impedi els, pertgei per tals ei il reginavel da Diu. 15En verdad, jeu ditgel a vus: Scadin che accepta buc il reginavel da Diu sco in affon, vegn buc ad entrar en quel. 16Lu ha el priu ils affons sin bratsch e benediu els, imponend ils mauns.

Download
Versiun per stampar
Onn current 27 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 69.6 KB