· 

32. dumengia ordinaria (B)

dad Andri Casanova-Baumgartner

Quest evangeli presenta enteifer paucas lingias in schliet exempel ed in bien exempel. Ferms contrasts tegnan ensemen ils dus scenaris.

Ils mussaders dalla lescha, persunas da num e pum e da grondas tschontschas, dattan in schliet maletg. Els fan il cuntrari da quei ch’els perdegheschan. Els vegnan critisai fermamein da Jesus.

Tut auter eis ei cun ina paupra e sempla vieua. Senza plaids e spetachels dat ella in bien exempel. Ella dat tut quei ch’ella posseda; ella surdat plein fidonza sia atgna veta els mauns da Diu.

Mc 12,38–44

38En sia instrucziun ha el era detg: Sepertgirei dils mussaders dalla lescha che van bugen entuorn en rassas liungas e selain bugen salidar sillas plazzas publicas. 39Els han bugen ils emprems posts ellas sinagogas ed ils plazs d’honur tier gastarias. 40Els maglian vi la rauba dallas vieuas cul pretext da far liungas oraziuns. Els survegnan persuenter in ton pli rigurus castitg.

41Sesend visavi il tresor dil tempel, mirava el co la glieud metteva muneida d’irom el tschep d’unfrenda. E biars rehs mettevan en rehamein. 42Ina paupra vieua ei vegnida ed ha mess en duas pintgas muneidas, tut ensemen in cutrin. 43Cheu ha Jesus clamau neutier ses giuvnals ed ha detg ad els: En verdad, jeu ditgel a vus: Quella paupra vieua ha dau dapli che tut ils auters che han mess enzatgei el tschep d’unfrenda. 44Pertgei tut ils auters han unfriu da quei ch’ei vevan danvonz, ella denton, en sia paupradad, ha dau tut quei ch’ella possedeva, tut quei ch’ella veva per viver.

Download
Versiun per stampar
Onn current 32 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 80.4 KB