· 

5. dumengia da cureisma (C)

da sur Marcus Flury

La crappa ei restada giun plaun. Negin ha condemnau. Mo atgnamein era tut sempel e clar. La lescha da Moses vul schurmegiar la lètg e di: Tgi che vegn traplaus vid il rumper la lètg, sto vegnir encarpaus. Ils docturs dalla lescha san sereferir sin quella lescha ed els drovan ella oravontut per metter Jesus sin emprova. Mo el selai buca pigliar. Per el ei il carstgaun el center e buca la lescha. Ei va a Jesus era buca per far pigns ils docturs dalla lescha ed ils farisès. Sin moda fetg sublima muossa el quei. El stat davongiu e scriva el sablun. Mo pér cu els insistan, di el: «Quel da vus ch’ei senza puccau, fieri igl emprem crap sin ella!»

Nus vein cheu da far cun ina historia da conversiun. Mo il remarcabel ei, che buca mo quella persuna seconverta che ha surpassau la lescha, mobein era quels che secapeschan sco survigiladers dalla lescha e dalla morala. Els ston tschentar en damonda lur principis dirs.

Jesus ha liberau ton ils farisès sco la dunna. Ils ins dallas cadeinas da lur principis dirs, la dunna dalla mort. Ad omisdus ha el dau la pusseivladad per ina nova entschatta. Alla dunna di el: «Va e buca fai pli puccau!» Ella astga viver ord la forza da sia misericordia.

Gn 7,53–8,11

53Sinquei ei scadin turnaus a ca sia. 1Jesus denton ei serendius sil Cuolm dallas ulivas.

2La damaun marvegl eis el puspei turnaus el tempel. Cu tut il pievel ei vegnius tier el, eis el sesius ed ha instruiu els. 3Cheu han ils mussaders dalla lescha ed ils farisès menau neutier ina dunna ch’era vegnida traplada enten rumper la lètg. Els han postau ella enamiez 4e detg ad el: Mussader, quella dunna ei vegnida traplada gest il mument ch’ella rumpeva la lètg. 5Moses ha cumandau ella lescha d’encarpar talas femnas; tgei dias ti da quei? 6Cun quella damonda han els vuliu metter el sill’emprova per ver in motiv da tgisar el. Mo Jesus ei staus davongiu ed ha entschiet a scriver cul det giun plaun. 7Cura ch’els han turnau a dumandar, ei Jesus staus 8sidretg ed ha detg ad els: Quel da vus ch’ei senza puccau, fieri igl emprem crap sin ella! 8Ed el ei puspei staus davongiu ed ha scret giun plaun. 9Udend ses plaids, ein els seretratgs in suenter l’auter, ils vegls ordavon. Jesus ei staus anavos tut persuls cun la dunna che steva enamiez. 10EI ei staus sidretg ed ha dumandau ella: Dunna, nua ein els? Ha negin condemnau tei? 11Ella ha rispundiu: Negin, Segner! Cheu ha Jesus detg: Era jeu condemnel buca tei. Va e buca fai pli puccau!

Download
Versiun per stampar
Cureisma 5 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 88.8 KB