· 

Fiasta da tschuncheismas (C)

da Maria Cristina Derungs-Bartolomei

Il dun dil Sogn Spért vegn neu dalla Levada. Quei ei tenor s. Gion schabegiau la medema sera de Pastgas. Il «di» de Pastgas cuoza «siat gadas siat dis», in temps «etern», suspendius, sco tagliaus o ord il flessegiar de nies temps cronologic, el qual nus contemplein il misteri pascal en ses differents aspects: La Levada sezza; l’exaltaziun dil crucifigau (Ascensiun); il dun dil Sogn Spért. Perquei sesanflein nus oz aunc adina ella «sera de Pastgas».

Els Fatgs dils Apostels rasa Lucas o el temps ils differents aspects dil misteri pascal e metta quei eveniment il tschuncontavel di. Quei ei la pli enconuschenta scena de Tschuncheismas (era els maletgs sacrals). Il Spért vegn sin la gruppa menziunada en Fatgs 1,13–14 e presupponida en Gion 20,19: ils giuvnals cun «las dunnauns e Maria, la mumma de Jesus, e ses frars»: rapresentants digl entir tgierp dell Baselgia. Tgei mandats resultan per tuts da quei dun? Perdunar ils puccaus (ch’ei per propi l’ovra che mo Dieus sa far) e sanar las plagas era ellas relaziuns humanas; annunziar igl Evangeli; sortir dal claus de sesez, sesarver al dialog, discuorer ils lungatgs de «tschels», sco il Concil Vatican II ha vuliu far.

Gn 20,19–23

19La sera digl emprem di dalla jamna, cura ch’ils giuvnals eran radunai per tema dils Gedius davos escha serrada, ei Jesus vegnius, ei staus en lur miez ed ha detg ad els: Pasch cun vus! 20Suenter quei salid ha el mussau ad els ses mauns e sia costa. Vesend il Segner, ein ses giuvnals selegrai. 21Jesus ha turnau a dir ad els: Pasch cun vus!Sco il Bab ha tarmess mei, aschia tarmettel jeu vus. 22Suenter quels plaids ha el fladau sin els e detg: Retschevei il Spert sogn. 23A quels che vus relascheis ils puccaus, ein els relaschai; a quels che vus retenis els, ein els reteni.

Download
Versiun per stampar
Tschuncheismas C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 89.9 KB