· 

21. dumengia ordinaria (C)

da Flurina Cavegn-Tomaschett

Aschia sco ils evangelis dallas davosas dumengias raquenta era quel dad oz digl esser sin viadi da Jesus e ses giuvnals viers Jerusalem. Il viagiar communabel porscha ina buna caschun da vegnir in cun l’auter el discuors. Aschia ei Jesus era vegnius confruntaus cun la damonda, cons che vegnien sprindrai, q.v.d. cons che hagein access al reginavel da Diu. Jesus dat buc ina risposta exacta, el patratga en autras categorias. El animescha in e scadin da sestentar per haver access al reginavel da Diu. Per visualisar igl access sesurvescha el dil maletg dalla porta: sco emprem d’ina porta stretga, lu dad ina serrada. Igl esser staus sin viadi ensemen cun Jesus ed igl esser sesius cun el a meisa dat negina garanzia per entrar.

Las rispostas da Jesus lain sentir, ch’ei regia in niev uorden el reginavel da Diu, en mintga cass in auter che quel dil mund. Quei semuossa oravontut en l’explicaziun, ch’ils davos vegnien ad esser ils emprems. Jesus drova cheu plaids ualti detscharts, el pren negin risguard sin sensibladads. Sia instrucziun selai buca metter el truchet dalla pedagogia da gnochergnar (Kuschelpädagogik).

Lc 13,22–30

22Sin viadi viers Jerusalem eis el ius a perdegond per vitgs e marcaus. 23Cheu ha enzatgi detg ad el: Segner, vegnan mo paucs spindrai? El ha rispundiu ad els: 24Fagei tut sforz d’entrar dalla porta stretga, pertgei jeu ditgel a vus, biars vegnan ad empruar d’entrar, mo reusseschan buc.

25Inaga ch’il patrun-casa ei levaus en pei ed ha serrau la porta, vegnis vus a star dadora e spluntar vid la porta e dir: Segner, arva a nus! Ed el vegn a rispunder a vus: Jeu sai buca danunder che vus essas. 26Lu vegnis vus a dir: Nus vein buiu e magliau en tia preschientscha, e ti has instruiu nus sin vias e plazzas. 27Mo el vegn a dir a vus: Jeu sai buca danunder che vus essas; naven da mei, tut vus malfatschents!

28Ei vegn ad esser bargir e sgriziar ils dents, cura che vus veseis Abraham, Isac e Jacob e tut ils profets el reginavel da Diu, mo vusezs catschai giuado. 29Ed ei vegnan digl Orient e digl Occident, dil Nord e dil Sid, e vegnan a semetter a meisa el reginavel da Diu.30Ed uarda, entgins dils davos vegnan ad esser ils emprems, ed entgins dils emprems vegnan ad esser ils davos.

Download
Versiun per stampar
Onn current 21 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 84.4 KB