· 

5. dumengia da pastgas (A)

dad Andri Casanova-Baumgartner

Per igl evangeli tenor Gion ein ils plaids da cumiau da Jesus caracteristics. All’entschatta dalla passiun e glorificaziun da Jesus stat la damonda da Pieder: «Segner, nua vas?» (Gn 13,36). Cun quella damonda ein aunc biaras autras damondas colligiadas, damondas dallas cuminonzas cristianas da gliez temps, mo era damondas hodiernas – damondas da cardientscha.

Enteifer il discuors denter Jesus e ses giuvnals vegn punctuau che la cardientscha el Bab e la cardientscha en Jesus audan stretgamein ensemen. Quei selai forsa buc tschaffar sulettamein cun igl intelletg ed era buc immediat. Filip e Tumasch han aunc buca cuntonschiu quella enconuschientscha. Ei pretenda ina profunda enconuschientscha, in’enconuschientscha entras s’avischinar ed entras cuminonza, entras intelletg ed experientschas.

Jesus accumpogna nus sin quella via d’enconuschientscha, gie, el ei la via. Nies cor – tenor patertgar semitic il liug da voluntad ed emoziuns – sto buc esser tementaus. Nus stuein buc ver tema, era buc en muments da tristezia.

Gn 14,1–12

1Vies cor seigi senza tema! Cartei en Diu e cartei en mei! 2En casa da miu Bab ein bia avdonzas. Sch’ei fuss buc aschia, vess jeu lu detg a vus: Jeu mon a preparar in plaz per vus? 3Inaga che jeu sun ius ed hai preparau in plaz per vus, tuorn jeu puspei e vegn a prender vus tier mei, sinaquei ch’era vus seigies leu, nua che jeu sun. 4Vus enconuscheis la via, nua che jeu mon. 5Tumasch ha detg ad el: Segner, nus savein buca, nua che ti vas; Co duein nus enconuscher la via? 6Jesus ha detg ad el: Jeu sun la via, la verdad e la veta; negin vegn tier il Bab auter che tras mei. 7Sche vus veis enconuschiu mei, vegnis vus era ad enconuscher miu Bab. Gia ussa enconuscheis vus el e veis viu el. 8Filip ha detg ad el: Segner, muossa a nus il Bab, ed ei fa per nus. 9Jesus ha rispundiu: Gia aschi ditg sun jeu cun vus, e ti has buc enconuschiu mei, Filip? Tgi che ha viu mei, ha viu il bab. Co sas ti dir: Muossa a nus il Bab? 10Creias ti buc che jeu sun el Bab ed il Bab ei en mei? Ils plaids che jeu ditgel a vus, ditgel jeu buca da mei ano. Il Bab che resta en mei, lez fa las ovras. 11Cartei a mi che jeu sun el Bab ed il Bab ei en mei! Mo sche vus carteis buc a mi, cartei per amur dallas ovras! 12Pilver, pilver, jeu ditgel a vus: Quel che crei en mei, vegn era sez a far las ovras che jeu fetschel, ed el vegn a far pli grondas che quellas, pertgei jeu mon tier il Bab.

Download
Versiun per stampar
Pastgas 5 A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 84.2 KB