· 

2. dumengia ordinaria (C) – emprema lecziun

da Flurina Cavegn-Tomaschett

Il text ei vegnius screts d’in temps cura ch’igl exil a Babilon era a fin. Il marcau da Jerusalem era denton aunc adina occupaus da pussonzas jastras. Malgrad tut gauda il pievel giudaic grondas libertads, quei ch’ei era stau il cass duront igl exil. Igl autur dalla tiarza part dil cudisch Jesaja (Tritojesaja) mira plein speronza e curascha enviers in bien futur e vul dar curascha a siu pievel entras siu scriver.

Da Jerusalem anora radiescha glisch da giustia perquei che JHWH ei presents leu. La relaziun denter il marcau e siu Diu vegn cumparegliaus e descrets cun bials maletgs da carezia denter spus e spusa.

Jes 62,1–5

Per amur da Sioncrest a Jerusalem, nua ch’il tempel sesanflava sai jeu buca quescher,

per amur da Jerusalem sai jeu buca star ruasseivels,

entochen che sia giustia sesaulza sco ina glisch,

e siu spindrament arda sco in tizun.

Lu vesan ils pievels tia giustia,

e tut ils retgs tia splendur.

Ins vegn a clamar tei cun in num niev,

in che la bucca dil Segner ha destinau.

Ti vegns ad esser ina cruna da gloriatals maletgs demuossan sia dignitad a pèr da siu spus, il retg el maun dil Segner,

in diadem regaltals maletgs demuossan sia dignitad a pèr da siu spus, il retg el maun da tiu Diu.

Tei vegn ins buca pli a numnar: Bandunada!

tia tiara vegn ins buca pli a numnar: Devastada!

Na, ti vegns numnada: Mia letezia!

e tia tiara: Spusa!

Pertgei il Segner ha plascher da tei,

e tia tiara ha in spus.

Pertgei sco in giuven pren per spusa ina giuvna,

aschia pren tiu autur tei per spusa.

E sco il spus selegra da sia spusa,

aschia selegra tiu Diu da tei.

Download
Versiun per stampar
Onn current 2 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 78.7 KB

☛ evangeli dalla dumengia: Gn 2,1–12