· 

5. dumengia da Pastgas (C) – emprema lecziun

da sur Alfred Cavelti

La levada dil Cristus metta carstgauns en moviment. Las empremas perdetgas dallas Pastgas semettan sin via: Paulus, Barnabas ed auters. Els portan la nuviala pascala viado el mund. Els contonschan carstgauns ell’Asia minora e pli tard en auters pievels.

Els han lur program: annunziar il Cristus, perschauder carstgauns per igl evangeli e baghegiar cuminonzas els differents loghens ch’els visetan. Els surdattan la responsabladad per la cuminonza als «vegls», ils schinumnai «presbyter». Quels meinan la cuminonza el spért dils apostels. A caschun d’in retuorn en quels loghens fortificheschan els ils responsabels ed ils cartents e recamondan els alla grazia da Diu.

Fatgs 14,21–27

Lezs dis ein Paulus e Barnabas returnai a Listra, Iconium ed Antiochia. Els han fortificau il cor dils giuvnals ed admoniu els da star statteivels ella cardientscha. Els han detg: Tras bia tribulaziuns stuein nus entrar el reginavel da Diu.

En mintga cuminonza han ei destinau vegls e recumandau els cun oraziun e gigina al Segner, el qual ei vevan cartiu.

Lu han ei traversau la Pisidia ed ein arrivai en Pamfilia. Suenter ver perdegau a Perge ein els i giu ad Attalia. Da leu ein els navigai ad Antiochia, nua ch’ins veva recumandau els alla grazia da Diu per l’ovra ch’els vevan ussa cumpleniu. Arrivai leu, han els clamau ensemen la cuminonza e rapportau tut quei che Dieus veva fatg cun els, e ch’el hagi aviert als pagauns la porta dalla cardientscha.

Download
Versiun per stampar
Pastgas 5 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 81.7 KB

☛ evangeli dalla dumengia: Gn 13,31–33a.34–35