· 

2. dumengia ordinaria (B) – emprema lecziun

da sur Marcus Flury

Decisiuns spertas ein buc adina las meglieras. Ei drova temps per schar madirar enzatgei. Era l’experientscha e la madirezia d’in carstgaun pli vegl sa gidar ad interpretar eveniments e schar madirar decisiuns. Quei muossa igl eveniment cul giuven Samuel. Entras il vegl Eli fa el ina profunda experientscha. En sien, el subcunscient, sent’el in clom ch’el sa buc interpretar. Aunc la notg va el tiel vegl Eli e lez sa sin fundament da sia experientscha interpretar quei clom.

Dieus cloma aunc oz carstgauns entras habilitads e duns ed entras eveniments, mo ei dat strusch enzatgi che fa attents che quei ei la vusch da Diu. L’interpretaziun religiusa d’eveniments quotidians maunca. Strusch enzatgei vegn interpretau neu da Diu. Quei raquent da Samuel muossa con impurtont ch’igl ei da saver interpretar enzatgei quotidian sco vusch, sco clom da Diu. Da Samuel eis ei vegniu detg: «Buc in da ses plaids ha el schau curdar giu plaun.» El ha teniu il plaid da Diu per impurtonts ed adina schau madirar en el quei plaid.

1 Sam 3,3b–10.19

Lezs dis durmeva Samuel el tempel dil Segner, nua che l’arca da Diu sesanflava. Cheu cloma il Segner: Samuel! Samuel! El rispunda: Cheu sun jeu.

El cuora tier Eli e di: Cheu sun jeu! Ti has clamau mei. Mo quel di: Jeu hai buca clamau. Va e semetta puspei a durmir. Ed el ei ius e semess a durmir.

Mo il Segner tuorna a clamar: Samuel! E Samuel leva, va tier Eli e di: Cheu sun jeu. Ti has clamau mei. Mo quel rispunda: Jeu hai buca clamau, miu fegl. Va e semetta puspei a durmir. Mo Samuel enconuscheva aunc buc il Segner e veva aunc maina giu ina revelaziun dil Segner.

Cheu cloma il Segner Samuel per la tiarza ga; ed el leva, va tier Eli e di: Cheu sun jeu. Ti has clamau mei. Uss ha Eli entgiert ch’il Segner clamava il mat. Ed Eli di a Samuel: Va e semetta a durmir; e sch’el cloma tei, lu di: Plaida, Segner, tiu fumegl teidla! Cheu ei Samuel ius e semess a durmir en siu liug.

Ed il Segner vegn, s’avischina e cloma sco vidavon: Samuel! Samuel! E Samuel di: Plaida, tiu fumegl teidla!

Samuel ei carschius si ed il Segner ei staus cun el e buc in da tut ses plaids ha el schau curdar giun plaun.

Download
Versiun per stampar
Onn current 2 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 92.0 KB

☛ evangeli dalla dumengia: Gn 1,35–42