· 

3. dumengia ordinaria (B) – emprema lecziun

 

Jona 3,1–5.10

Il plaid dil Segner ha tschaffau Jona per la secunda ga cul camond: Si, va el grond marcau da Ninive e perdeghescha ad el quei che jeu ditgel a ti!

Uss ei Jona semess sin via ed ius a Ninive, sco quei ch’il Segner veva detg. Ninive fuva in marcau da grondezia enorma, treis dis da traversar. E Jona ha fatg il viadi d’in di viaden el marcau. Lu ha el clamau dad ault e detg. Aunc 40 dis e Ninive va sutsura!

Mo la glieud da Ninive ha cartiu en Diu; els han proclamau ina gigina, e pign e grond ein sevestgi cul sac da penetienzia.

Cu Dieus ha viu lur ovras, co els eran seviults da lur vias fallidas, eis el s’enriclaus dil mal ch’el veva smanatschau ad els ed ha buca fatg ir en vigur la smanatscha.

☛ evangeli dalla dumengia: Mc 1,14–20