· 

Fiasta dil batten da Jesus (ABC) – emprema lecziun

dad Andri Casanova

El 6avel tschentaner avon Cristus sesanflavan ils Israelits a Babilon egl exil. Ei mava buc dispet mal cun els, denton fuvan els lunsch naven da lur patria e lur cultura. En quei temps ei la schinumnada canzun dil survient da Diu naschida. Quei text biblic ha pudiu dar speronza als Israelits, malgrad ch’ei vegn buc numnau, tgi che quei survient ed eligiu da Diu seigi.

Cun Jesus Cristus ch’ei daventaus carstgaun e cun ils texts dils evangelis ha la canzun dil survient da Diu survegniu ina nova dimensiun da speronza che tonscha era viaden en nos gis.

Jes 42,1–7

Mira cheu miu survient che jeu sustegn,

miu eligiu, dil qual mia olma ha plascher.

Jeu hai tschentau miu Spert sin el,

ed el annunzia dretg e giustia als pievels.

El grescha buc ed aulza buca la vusch,

el fa buc udir sia vusch sin gassa.

La torta tschuncanada rumpa el buca diltut,

il lamegl ch’ei mo brausels stezza el buc.

En fei e verdad annunzia el il dretg.

El vegn buc unfis e vegn buca staunchels,

entochen ch’el ha stabiliu sin tiara il dretg,

e las inslas spetgan la lescha.

Aschia plaida Dieus il Segner,

quel che ha scaffiu ils tschiels e rasau els sur nus

che ha consolidau la tiara e ses descendents,

che ha dau flad al pievel che viva sin ella

e spért a quels che caminan sin ella:

Jeu, il Segner, hai tei clamau en giustia,

hai priu tei pil maun,

hai formau tei

e tschentau tei per ligia dil pievel,

per glisch dils pagauns,

sinaquei che ti arvies ils egls als tschocs,

libereschies il perschunier ord perschunia,

ed orda perschun quels che vivan el stgir.

Download
Versiun per stampar
Batten dil Segner A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 68.3 KB

☛ evangelis dalla dumengia:

Mt 3,13–17 (A)

Mc 1,6b–11 (B)

Lc 3,15–16.21–22 (C)